Me ne më të sigurtë!

Çertifikatat

Çertifikatat

Sa u përket kritereve të punës, Standard është kompania e cila gjithmon ka përmbushur standardet dhe rregullat ndërkombëtare për sigurinë në punë dhe ruajtjen e ambientit.

ÇERTIFIKATA ISO 9001
Quality management system
ÇERTIFIKATA ISO 9001

Shiko Certifikaten

ÇERTIFIKATA ISO 9001
Çertifikata
ÇERTIFIKATA ISO 9001

Shiko Certifikaten

ÇERTIFIKATA ISO 9001
Çertifikata
ÇERTIFIKATA ISO 9001

Shiko Certifikaten

ÇERTIFIKATA ISO 9001
Çertifikata
ÇERTIFIKATA ISO 9001

Shiko Certifikaten

ÇERTIFIKATA ISO 9001
Çertifikata
ÇERTIFIKATA ISO 9001

Shiko Certifikaten

ÇERTIFIKATA ISO 9001
Çertifikata
ÇERTIFIKATA ISO 9001

Shiko Certifikaten

Certifikimi

Standard Group është e paisur me certifikatat ku tregohet cilësia dhe standardi i lartë i punës

 

AlbanianEnglish