Me ne më të sigurtë!

Pëshkrimi I Punës

Arkitekt

Zyra Kryesore

Përgjegjësitë

 • Ruajtja e një mjedisi pune të shëndetshëm dhe të sigurt për punonjësit.
 • Sigurimi i kontributit teknik për planet e menaxhimit të eksplorimit, procedurat e punës, shqyrtimet dhe marrëveshjet e zbatueshme për aktivitetet e eksplorimit.
 • Zhvillimi i strategjive të eksplorimit teknik në lidhje me rreziqet, afatet kohore dhe potencialin e eksplorimit.
 • Promovoni strategjitë e eksplorimit dhe fitoni mbështetje të menaxhimit për zbatimin e tyre.
 • Analizoni projektet dhe ofroni rekomandime për vendimet e investimeve.
  Sigurohuni që TheBuilt ka aftësitë e duhura gjeologjike për të kryer eksplorim efektiv.
 • Sigurohuni që nën-disiplinat e gjeologjisë (p.sh. gjeofizika, gjeokimija) përdoren në mënyrë efektive.

Kërkesat

 • Duhet të ketë një kualifikim pasuniversitar në gjeologji, të ketë thellësi të njohurive gjeologjike.
 • Përvoja e punës në kompanitë udhëheqëse të minierave globale është një plus.
 • Baza e fortë e gjeologjisë në fushë kombinuar me një rekord të provuar në planifikimin dhe ekzekutimin e programeve të eksplorimit dhe zbulimin e depozitave.
 • Njohja e metodave të llogaritjes së burimeve moderne.
 • Njohja e standardeve të raportimit të qeverisë ruse.
 • Duhet të ketë njohuri ndërkombëtare dhe aftësi për të punuar nëpër gjeografi dhe kultura të ndryshme; gatishmërinë për të udhëtuar gjerësisht.

Kushtet

 • Lokacioni i Punës – Prishtinë, Kosovë.
 • Full-time .
VALON ZARIQI
Antari I Rekrutimit
Detajet e Kontaktit

038 554 423 / 045 111 106

Fillo karrieren me Standard Group
Nuk mund të gjeni atë që po kërkoni?
→ Vendet e lira të punës
AlbanianEnglish