Me ne më të sigurtë!

Fabrika E Betonit

Fabrika E Betonit

Me qëllim të ofrimit të cilësisë sa më të lartë në ndërtimet tona, Standard  ka zgjeruar aktivitetet edhe me fabrikën për prodhimin e betonit.
Fabrika për prodhimin e betonit e cila përveç se garanton cilësi të lartë të kualitetit të betonit për projektet e vetë kompanisë ofron edhe shërbime për klientët e jashtëm.

Fabrika për prodhimin e betonit operon me kapacitete prej 2.50 m₃ për minutë.
Cilësia e betonit të prodhuar është vërtetuar përmes analizave të ndryshme të kryera nga institucionet e ndryshme të çertifikuara ndërkombëtare.

Standard – Fabrika e betonit kryen sherbimet ne te gjitha ndertimet si te ulta apo ato te larta duke përfshirë komplekset banesore dhe ato rezidenciale, si dhe qendrave tregtare dhe komplekseve afariste.

NNP STANDARD

sh.p.k

Rreth STANDARD

Njihu më mirë, kush jemi ne?, cilat janë shërbimet qe ne ofrojmë, lokalet dhe apartamentet e lira.

Lista jonë e çmimeve

Beton C 25

€..

  • Transporti
  • 10 km
  • Mikser Beton
  • 24/7 Mbështetja e klientit

Beton C 25

€..

  • Transporti
  • 10 km
  • Mikser Beton
  • 24/7 Mbështetja e klientit

AlbanianEnglish