Me ne më të sigurtë!

Projektim

Projektim

Që nga viti 1999 Standard ofron shërbimin e saj në projektim te obekteve  afariste/banesore, civile dhe industriale. Ky shërbim përfshin analizën dhe projektimin e strukturave të reja (betonarme ose metalike) si dhe kontrollin dhe rikonstruksionin sipas standarteve EU.

Ne Jemi Standard Group!
Ne kemi transformuar idetë dhe vizionet në projekte të fituara me çmime
AlbanianEnglish